Orientační ceny realizací rodinných domů.
 • Rozpis orientačních cen materiálů a vlastní výstavby, které uvádíme u každého jednotlivého typu rodinného domu, jsou vypočteny na základě známých a praxí ověřených nákladů na obestavěný prostor. U standardního provedení se počítá s částkou 4 800 Kč (5 300 Kč u rodinných domů Plus, 6 323 Kč u pasivních domů) bez DPH za jeden kubický metr obestavěného prostoru.
 • Do skutečné ceny za vlastní rodinný domek je nutné zakalkulovat konkrétní materiály, výrobky a technická řešení použitá na vaší stavbě. Vzhledem k tomu, že stavební objekt pro bydlení musí být funkční, je třeba počítat i s náklady na přípojky inženýrských sítí, oplocení, terénní a sadové úpravy apod. Tyto náklady orientační cena neobsahuje.
 • Uvedené ceny považujte prosím za ceny orientační. Konečná cena stavby na klíč může být nižší, nebo i vyšší, než uvádíme. Bude záležet na vašich požadavcích, na výběru stavebních materiálů a vybavení novostavby. Konečnou cenu ovlivní i to, zda půjde o stavbu svépomocí, resp. jaká bude cenová hladina jednotlivých dodavatelů stavebních prací. Na výši ceny má rovněž vliv místo výstavby rodinného domu. Ve velkých městech a příměstských oblastech tato cena bývá obvykle vyšší.

Orientační cena realizace nezahrnuje
 • Projekt rodinného domu, napojení domu na inženýrské sítě, skrývku a uložení ornice, individuální podmínky zakládání, zpevněné plochy a přístupové komunikace, zahradní úpravy a oplocení, zařízení staveniště, kuchyňskou linku, krb, nadstandardní stavební materiály a prvky dle požadavku stavebníka. Rozpis prvků stavby uvažovaný při stanovení orientační ceny.

Rozpis prvků stavby uvažovaný při stanovení orientační ceny – standardní projekty
  Orientační cena stavby „na klíč" | Popis konstrukce

   

 • zemní práce, základy, ležatá kanalizace | základové pasy a deska z betonu – systém CEMEX ELEGOHAUS
 • izolace proti zemní vlhkosti a radonu | povlaková hydroizolace z modif. asfaltového pásu GLASTEK
 • nosné zdivo, příčky | bloky Porotherm, YTONG
 • konstrukce střechy | krov dřevěný, ochranný nátěr
 • střešní krytina | pálená krytina TONDACH
 • stropy | strop POROTHERM, Ytong neb ŽB stropní deska
 • schodiště | železobetonové nebo segmentové JAP
 • střešní okna | VELUX s izolačním dvojsklem
 • komín | komínový systém Plewa od společnosti Betonové stavby Klatovy
 • klempířské konstrukce | klempířský a okapový systém Lindab
 • vnější omítky | fasádní systém Weber
 • vnitřní omítky | vápenocementové a cementové omítky Weber
 • okna | plastová, s tepelně izolačním dvojsklem nebo trojsklem WINDEK
 • izolace | tepelná izolace podlah, soklu a střechy ISOVER
 • sádrokartonové konstrukce | sádrokartonový systém
 • vchodové dveře | plastové vstupní dveře WINDEK
 • vnitřní dveře | foliované, plné do dřevěných obložkových zárubní
 • garážová vrata | plechová, sklopná, ručně ovládaná
 • vnitřní obklady | keramické glazované obkladačky
 • dlažby, vnější obklady | keramické dlaždice a obkladačky
 • malby | bílá barva
 • podlahové konstrukce | anhydritový potěr CEMEX AnhyLevel
 • podlahové krytiny | laminátová podlaha, keramické dlaždice
 • zařizovací předměty | WC, umyvadlo, vana, baterie pákové
 • elektroinstalace | měděné vodiče, vypínače a zásuvky ABB
 • hromosvod | pozinkované jímače, svody a uzemnění
 • vodoinstalace, kanalizace | plastové rozvody, potrubí z trubek REHAU
 • vytápění a ohřev TUV | Thermona kotel, desková tělesa KORADO
 • garáž - podlaha | betonový povrch
 • zábradlí – schodiště, balkony | ocelové